ፊም – የሴቶች መብትም የሰው ልጅ መብት ነው

የውጭ ዜጋ ሴቶች እና ቤተሰቦቻቸው የምክር መሥጫ ማዕከል

እርስዎ፣

 • በችግር ላይ ኖት?
 • ድብደባ ደርሶቦታል?
 • ጀርመን አገር በሕጋዊነት ወይስ ያለሕጋዊ ፍቃድ ነዉ የምኖሩት?
 • ምክር፣ መረጃ እና ድጋፍ ይፈልጋሉ?

እኛ ለእርስዎ አለንልዎት ! በሚከተሉት ጉዳዮች ዙሪያ እኛን መጠየቅ ይችላሉ !

 • ሞኖርያ ፍቓድ/ለስደተኞች
 • ዋስትና የኑሮ ደገፍን በሚመለከት
 • ቤተሰብ ወይም በጛደኝነት የሚኖሩ
 • ልጆች መንከባከብና ማሳደግ
 • ማረፍያ ቤት ማግኘት
 • ትምህርት በሚመለከት
 • ጤና በሚመለከት
 • ከትዳር መለያየትና ፍቺን በሚመለከት
 • አእምራዊ፣ ኣካላዊ እና ወሲባዊ ጥቃት
 • በቤት ኣመጽ ካለ
 • የሴት ልጆችን ግዝረት በተመለከተ
 • ግፍ ለኽብር ስምና፣ በግዳጅ ጋብቻ ካለ

እኛ እንደሚከተለዉ ልንረዳዎት እንችላለን፣

 • መረጃ (እንፎርሜሽን) እና ምክር በናት ቋንቋ በመስጠት
 • ከመንግስታዉ መሥሪያ ቤቶች፣ ሐኪሞች፣ ጠበቆች እንሸኛቹ አለን
 • ባሽቾካይ ሁኔታዎች

ይህ የምክር አገልግሎት የሚሰጠዉ ያለክፊያ በነጻ እና ሚሰጢራዊም ነዉ። እርስዎ ከፈለጉ ማንነትዎን ሳያሳዉቁ አገልግሎታችንን ማግኘት ይችላሉ።

(ከትርጉሙ ጋር)

+49 (0)69. 87 00 825 – 22
+49 (0)69. 87 00 825 – 24
afrika@fim-beratungszentrum.de

Information in various Languages