ፊም – የሴቶች መብትም የሰው ልጅ መብት ነው

የውጭ ዜጋ ሴቶች እና ቤተሰቦቻቸው የምክር መሥጫ ማዕከል

እርስዎ፣

 • በችግር ላይ ኖት?
 • ድብደባ ደርሶቦታል?
 • ጀርመን አገር በሕጋዊነት ወይስ ያለሕጋዊ ፍቃድ ነዉ የምኖሩት?
 • ምክር፣ መረጃ እና ድጋፍ ይፈልጋሉ?

እኛ ለእርስዎ አለንልዎት ! በሚከተሉት ጉዳዮች ዙሪያ እኛን መጠየቅ ይችላሉ !

 • የመኖሪያና የሥራ ፍቃድን በተመለከተ
 • የሥደት ጥያቄን አስመልክቶ
 • ሥራንና መንግስታዊ የኑሮ ድጋፍን በተመለከተ
 • በትዳር፣ በጘደኝነትንና በቤቴሰብ ዙሪያ
 • ልጆችን ማሳደግና መንከባከብ
 • ከትዳር መለያየትና ፍቺን በተመለከተ
 • ጤንነትና እርጉዝነት
 • የአእምሮ ሕመም፣ በአካል ላይ የደረሰ ጉዳት ካለና አስገድዶ መድፈርን በተመለከተ
 • በቤት ዉስጥ ሃይል የመጠቀም ሁኔታ ካለ
 • የሴት ልጆችን ግርዛት በተመለከተ
 • በትዳርና በጋብቻ ስም ሃይል መጠቀም ካለ
 • አድልኦዊነት ደርስዎቦታል
 • የሙያና የጀርመን ቋንቋ ትምህርትን በተመለከተ

እኛ እንደሚከተለዉ ልንረዳዎት እንችላለን፣

 • መረጃ (እንፎርሜሽን) እና ምክር በናት ቋንቋ በመስጠት
 • ከመንግስታዉ መሥሪያ ቤቶች፣ ሐኪሞች፣ ጠበቆች እንሸኛቹ አለን
 • ባሽቾካይ ሁኔታዎች

ይህ የምክር አገልግሎት የሚሰጠዉ ያለክፊያ በነጻ እና ሚሰጢራዊም ነዉ። እርስዎ ከፈለጉ ማንነትዎን ሳያሳዉቁ አገልግሎታችንን ማግኘት ይችላሉ።

Rahiel Abraha
ሩት አብርሃ
ቴለፎን

+49 (0)69. 87 00 825 – 24
rahiel.abraha@fim-beratungszentrum.de

Information in various Languages