สมาคมฟิม – สิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่สตรีต่างชาติ และครอบครัว

คุณ

 • อยู่ในสถานการณ์คับขัน
 • ได้รับความรุนแรง
 • พำนักในประเทศเยอรมนีโดยมีหรือไม่มีใบอนุญาติ
 • ต้องการข้อมูล คำปรึกษาและความช่วยเหลือ

เราแนะนำคุณในคำถามเกี่ยวกับ:

 • สิทธิการพำนัก / การลี้ภัย
 • การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ
 • ครอบครัวและชีวิตคู่
 • การดูแลเลี้ยงดูลูก
 • ที่พักชั่วคราว
 • การศึกษา
 • สุขภาพ
 • การแยกทางและการหย่า
 • ความรุนแรงทางจิตใจ ร่างกายและทางเพศ
 • ความรุนแรงในครอบครัว
 • การตัดขลิบอวัยวะเพศหญิง
 • การใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีหรือการคลุมถุงชน

เราช่วยเหลือคุณโดยการ

 • ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาในภาษาของคุณ
 • ช่วยพาไปติดต่อ ช่วยประสานงานกับทางราชการ แพทย์ ทนายความ ฯลฯ
 • ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

เราให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
เก็บข้อมูลเป็นความลับ
และเป็นแบบนิรนามหากคุณต้องการ


โทรศัพท์
+49 (0)69. 87 00 825 – 10
asien@fim-beratungszentrum.de

Information in various Languages