สมาคมฟิม – สิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่สตรีต่างชาติ และครอบครัว

คุณ

 • อยู่ในสถานการณ์คับขัน
 • ได้รับความรุนแรง
 • พำนักในประเทศเยอรมนีโดยมีหรือไม่มีใบอนุญาติ
 • ต้องการข้อมูล คำปรึกษาและความช่วยเหลือ

เราแนะนำคุณในคำถามเกี่ยวกับ:

 • สิทธิการพำนักและสิทธิการทำงาน
 • การงานและค่าครองชีพ
 • การสมรส ชีวิตคู่และครอบครัว
 • การอบรมเลี้ยงดู และการดูแลลูก
 • ที่อยู่อาศัย หรือที่พักชั่วคราว
 • การศึกษาและคอร์สภาษาเยอรมัน
 • สุขภาพและการตั้งครรภ์
 • การแยกทางและการหย่า
 • ความรุนแรงทางจิตใจ ร่างกายและทางเพศ
 • ความรุนแรงในครอบครัว
 • การถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกเหยียดชนชั้นเผ่าพันธุ์

เราช่วยเหลือคุณโดยการ

 • ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาในภาษาของคุณ
 • ช่วยพาไปติดต่อ ช่วยประสานงานกับทางราชการ แพทย์ ทนายความ ฯลฯ
 • ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

เราให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
เก็บข้อมูลเป็นความลับ
และเป็นแบบนิรนามหากคุณต้องการ

Chanida Keving
ชนิดา เควิง
โทรศัพท์
+49 (0)69. 87 00 825 – 10
chanida.keving@fim-beratungszentrum.de

Information in various Languages